LK THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC

Hotline : 094 146 8877

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1.1. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website: https://www.lkhanquoc.store/
Chính Sách này mô tả cách LK tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Website. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website và Ứng dụng được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước.

1.2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.2.1. Về việc thu thập thông tin
 Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Website và Ứng dụng, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
 Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. LK không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

1.2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
 Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và LK, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của LK, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của LK bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

 LK có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. LK cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản, sử dụng các tính năng của Website và Ứng dụng. Khi thu thập dữ liệu, LK thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

 Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của LK bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. LK không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên Website của LK.
 Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc…

 Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của LK, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống LK, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp LK phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,…LK có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

1.2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
LK có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
 Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Website và Ứng dụng;
 Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với LK qua Website và Ứng dụng, hoặc ngược lại;
 Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Website và Ứng dụng;
 Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 1.2.4. Về việc liên kết với các website khác
 Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Website và Ứng dụng của LK trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của LK tại www.lkhanquoc.store/
 LK không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và Ứng dụng từ các website khác không phải là Website và Ứng dụng chính thức của LK.

1.2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
 LK không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để LK cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển…);
 Ngoài các trường hợp nêu trên, LK sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, LK cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng;
 LK có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
o Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: LK có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ: độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp LK tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho LK sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào;
o Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của LK: LK có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. LK cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Quý khách cũng có thể liên hệ với Viên chức phụ trách Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email csdulieu@lkhanquoc.store, khi có bất kỳ thắc mắc nào về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Quý khách.

LK Han Quoc- MY SHOP OR COMPANY NAME 

Address: Tầng 3, AEON MALL Hà Đông ( Dương Nội - Hà Đông - Hà nội
Address 2: Khu Công Nghiệp Cầu Gáo - Đan Phượng - TP.Hà Nội

Zalo : 094 146 8877

📧   Email: cskh@lkhanquoc.store

CUSTOMER SERVICE

Chính sách đổi trả

Artboard 26

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Điều khoản dịch vụ

Chính sách giao nhận và thanh toán

Website: https://www.lkhanquoc.store/

©2021 Allrights reserved lkhanquoc.store